You are currently viewing วิธีการใช้เงินอย่างมีสติ จะทำให้เรานั้นมีเงินเก็บ

วิธีการใช้เงินอย่างมีสติ จะทำให้เรานั้นมีเงินเก็บ

  • Post author:
  • Post category:Blog

เราควรวางแผน ในการใช้เงินยังมีสติ ต้องบอกเลยว่าเมื่อเรามีเงินมาก จะทำให้เราใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย จนทำให้เรานั้นไม่มีเงินเก็บ เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับคนบางคน ถึงแม้เราจะวางแผนการ ใช้เงิน อย่างดีแล้ว บางครั้งถ้าเกิดการใช้เงินแบบกะทันหัน ซึ่งจะทำให้คนไม่มีเงินเก็บ จะมีปัญหาทางด้านการเงิน โดยตอนนี้เศรษฐกิจกำลังตกต่ำอย่างมาก 

ใช้เงิน อย่างประหยัด 

เราควรบริหารเงินให้ดี คนส่วนใหญ่นั้นเวลาเงินออก จะขับรถเที่ยว หาซื้อของกินหรือของใช้ต่างๆ ต้องบอกเลยว่าเป็นการใช้เงินแบบไม่มีสติ เวลาถึงสิ้นเดือนนั้น จะมีรายจ่ายประจำเดือนอยู่แล้ว เราควรเตรียมเงินเอาไว้จ่ายของที่ประจำเดือนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าห้อง หรือค่าผ่อนจ่ายต่างๆ ที่เราต้องเตรียมไว้ประจำทุกเดือนอยู่แล้ว 

การมีเงิน

ในบางครั้งการ จะทำให้เราไม่ได้ระมัดระวัง ในการใช้เงิน ใช้สุรุ่ยสุร่าย ทำให้สุดท้ายก็เจอปัญหาทางด้านการเงิน การที่เราใช้ชีวิตหรูหรา จะทำให้เรานั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แล้วจะมีปัญหาตามมามากขึ้น วางแผนเช่น การที่เราจะสร้างบ้าน ย่อมมีความเสี่ยง เรื่องราคาของที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา หรือในการซื้อรถยนต์มือสอง ที่อาจจะมีอุปกรณ์เสียหลังเราซื้อรถ

การงาน

เราควรหา งานที่กำลังรุ่งเรืองที่ดี บางคนไม่คิดรอบคอบเรื่องการงาน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา เรื่องการเงิน เช่น ขายของออนไลน์ ที่เป็นสินค้าต้องสต๊อกของไว้ บางครั้งยอดขายดี ในวันข้างหน้าอาจจะเกิดปัญหา ทำให้เราเสียเงินกับการสต๊อกของไปจำนวนมาก หรือธุรกิจกำลังไปด้วยดี ธุรกิจรุ่งเรือง อยู่ดีๆก็แย่เหมือนกัน จากหน้ามือเป็นหลังมือ