அறிவியல்

உங்கள் DNA ஒரு பலமிக்க வன்தட்டா?

உங்கள் DNA ஆனது, உன்னதமான ஒரு Hard drive ஆக தொழிற்படக்கூடிய சாத்தியங்கள் கொண்டது. அது எப்படிச் சாத்தியம் என்பதை இந்தக் காணொளி விளக்குகிறது.  [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

தொழில்நுட்பம்

இணையத்தின் திறப்பு யாரிடமுள்ளது?

இணையத்தின் திறப்பு யாரிடமுள்ளது? [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

இணையம்

இலகுவாகவும் இலவசமாகவும் கற்பதைச் சாத்தியமாக்கும் 20 இணையத்தளங்கள்

photo-1414490929659-9a12b7e31907

இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் கண்டுபிடிப்புகளுள் மிக முக்கிய நிலை நுட்பமாக இணையத்தை அடையாளம் காணலாம். இந்த இணையத்தைப் பயன்படுத்திப் பல விடயங்கள் சாத்தியமாக்கப்படுகின்ற அமைவுகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

கண்கள் காணும் தோற்ற மயக்கங்கள்

கண்களால் காண்பதெல்லாம் பொய்யா? யாவும் தோற்ற மயக்கங்களா? [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

சூழல்

உலகில் மெல்ல இயங்கும் விடயங்கள்

உலகில் மெதுவாக இயங்கும் விடயங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

திண்மம், திரவம், வாயு, அவ்வளவுதானா?

திண்மம், திரவம், வாயு, அவ்வளவுதானா? சடப்பொருள்களின் நிலைகளின் அறியாத விடயங்களை விளக்கும் காணொளி. “அயம் விலக்கு” தொடரின் நான்காம் பாகம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி] #science #myth

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

நட்சத்திர மீன்கள், உண்மையில் மீன்கள்தானா?

நட்சத்திர மீன்கள், உண்மையில் மீன்கள்தானா? “அயம் விலக்கு” தொடரின் மூன்றாம் பாகம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி] #science #myth

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

நிலவிலிருந்து பார்த்தால், சீனப்பெருஞ்சுவர் தெரியுமா?

நிலவிலிருந்து பார்த்தால், வெற்றுக் கண்ணுக்கு சீனப்பெருஞ்சுவர் தெரியுமா? “அயம் விலக்கு” தொடரின் இரண்டாம் பாகம்.

மேலும் அறிய...

அண்டம்

பால்வீதியை படமெடுக்கத்தான் முடியுமா?

“அயம் விலக்கு” தொடரின் முதல்பாகம் — பால்வீதியை படமெடுக்கத்தான் முடியுமா?

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

கருப்புத் தங்கம் என வழங்கப்பட்ட மிளகு

மிளகு பற்றிய அறிந்தும் அறியாததுமான விடயங்களை அடுக்கிச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...

ஆளுமை,கணிதம்

மர்யம் மிர்சஹானி: கணிதத்தில் உச்சம் தொட்ட பெண்மணி

Maryam_Mirzakhani_2014-08-12_18-14

“கணிதத்துறையில் நோபல் பரிசு” என இனங்காணப்படுவதுதான் 1936 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்ற பீல்ட்ஸ் பதக்கம் (Fields Medal) என்கின்ற விருது. ஈரானைச் சேர்ந்த கணிதவியலாளரான மர்யம் மிர்சஹானி, இந்த விருதினை வரலாற்றின் முதற்தடவையாக பெற்றுக் கொள்ளும் பெண்மணியாக உருவாகியுள்ளார்.

மேலும் அறிய...

கணிதம்

பேசியர் வளைவு

tumblr_n8le5sAziL1tcjz2ao1_400

கணினி வரைகலையிலும் அதனையொத்த ஏனைய வரைநிலைச் செயலிகளும் கணித அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட வளைவே, பேசியர் வளைவு (Bézier curve) எனப்படுகிறது.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.