நுட்பத் துணுக்கு

Google Chrome இற்கு வயது இரண்டு

2 Sep , 2010   தாரிக் அஸீஸ்  

மிகக்குறுகிய காலத்தில் அதிகளவில் பிரபல்யமான இணைய உலாவியாக Google Chrome ஐ கண்டு கொள்ள முடியும். இன்றோடு, Google Chrome வெளியாக்கப்பட்டு இரண்டு வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்றன. எளிமையான வகையில் பாதுகாப்பான வகையில் மிகவும் வேகமாக இணைய உலாவலைச் சாத்தியமாக்கும் தன்மையை Google Chrome கொண்டிருப்பதே அதிகளவில் பிரசித்தமடையக் காரணமெனலாம். Windows, Mac, Linux ஆகிய எல்லா பணிசெயல் முறைகளிலிலும் மிகவும் வேகமாக இயங்கக்கூடியது. இப்போது இது Flash ஐ கொண்ட நிலையிலேயே கிடைக்கப்பெறுகிறது. HTML5 இன் உயரிய விடயங்களை சாத்தியமாக்கும் தன்மைகளையும் இது கொண்டிருப்பது சுவை. இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில், 6000 இற்கும் மேற்பட்ட பயனுள்ள நீட்டிப்புகளும் கிடைக்கப்பெறுகிறது.

பகிர்தல் பலன் தரும்Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone

, , , ,


பிரதி செவ்வாய் தோறும் நுட்பம் மடல் வெளியாகிறது.

நாம் உங்களுக்கு எந்த எரிதமும் அனுப்பமாட்டோம். உறுதியாக.