அறிவியல்

கண்கள் காணும் தோற்ற மயக்கங்கள்

கண்களால் காண்பதெல்லாம் பொய்யா? யாவும் தோற்ற மயக்கங்களா? [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

சூழல்

உலகில் மெல்ல இயங்கும் விடயங்கள்

உலகில் மெதுவாக இயங்கும் விடயங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

திண்மம், திரவம், வாயு, அவ்வளவுதானா?

திண்மம், திரவம், வாயு, அவ்வளவுதானா? சடப்பொருள்களின் நிலைகளின் அறியாத விடயங்களை விளக்கும் காணொளி. “அயம் விலக்கு” தொடரின் நான்காம் பாகம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி] #science #myth

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

நட்சத்திர மீன்கள், உண்மையில் மீன்கள்தானா?

நட்சத்திர மீன்கள், உண்மையில் மீன்கள்தானா? “அயம் விலக்கு” தொடரின் மூன்றாம் பாகம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி] #science #myth

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

நிலவிலிருந்து பார்த்தால், சீனப்பெருஞ்சுவர் தெரியுமா?

நிலவிலிருந்து பார்த்தால், வெற்றுக் கண்ணுக்கு சீனப்பெருஞ்சுவர் தெரியுமா? “அயம் விலக்கு” தொடரின் இரண்டாம் பாகம்.

மேலும் அறிய...

அண்டம்

பால்வீதியை படமெடுக்கத்தான் முடியுமா?

“அயம் விலக்கு” தொடரின் முதல்பாகம் — பால்வீதியை படமெடுக்கத்தான் முடியுமா?

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

கருப்புத் தங்கம் என வழங்கப்பட்ட மிளகு

மிளகு பற்றிய அறிந்தும் அறியாததுமான விடயங்களை அடுக்கிச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

தனித்துவமான விரலடையாளம்

Fingerprint எனப்படுகின்ற விரலடையாளம் எவ்வாறு தோற்றம் பெறுகிறது? அதன் தேவைதான் என்ன? என்பது பற்றிச் சொல்லுகின்ற புதுநுட்பத்தின் காணொளி. நீங்கள் தனித்துவமானவர் என்கின்ற நிலையை உறுதிப்படுத்தும் இன்னொரு விடயந்தான் விரலடையாளம் என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.

மேலும் அறிய...

சூழல்

மரங்களை வளர்ப்போம்

மரங்கள் தான் எல்லாமே, இந்த மரங்கள் எம் வாழ்வில் தொடர்ச்சியான உணர்ச்சிகளுக்கு காரணமாகிறது என்பதை இந்தக் காணொளி சொல்லித்தரும் என நம்புகிறேன்.

மேலும் அறிய...

அறிவியல்

மூளைக்கு வேலை

மூளைக்கு வேலை தந்து, மூளையின் ஆச்சரியமான செயற்பாட்டு மேன்மையை உங்களுக்கு உணரச் செய்யும் காணொளி.

மேலும் அறிய...

கணிதம்

பிபோனாச்சி தொடர்

பிபோனாச்சி தொடர் பற்றிய அறிந்ததும் அறியாததுமான விடயங்களைச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...

அண்டம்

சூரியனின் சக்தி

சூரியனின் சக்தி பற்றிய அறிந்ததும் அறியாததுமான விடயங்களைச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.