செய்நிரல்

Firefox 3 Beta 5 ஐ இப்போது Download செய்யலாம்

Mozilla Firefox தனது மிகப் பிந்திய Firefox 3 இனை Download செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இந்தப் புதிய பதிப்பில் முந்திய Beta பதிப்பிலிருந்து  750 முன்னேற்றகரமான மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்தப் பதிப்பினைப் பயன்படுத்தி Gmail, Zoho போன்ற மிக வேகமாக Load செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

மேலும் அறிய...

சிறப்பானவை

Download செய்கிறீர்களா? அவதானம் தேவை!!

இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமான மென்பொருள்கள் இணையத்தின் மூலமாக Download செய்துகொள்ளப்படக்கூடிய வகையில் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றில் அநேகமானவை இலவசமாகவே பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய வகையில் காணப்படுவது முக்கிய விடயமாகும். ஆனாலும், இவ்வாறு Download செய்யக்கூடிய வகையில் அமைந்த மென்பொருள்களோடு சேர்ந்தாற்போல் Spyware மற்றும் வைரஸ் போன்றவைகள் கணினியிற்கு Download ஆகும் அபாயங்களும் காணப்படுகின்றன.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.