அறிவியல்

உங்கள் DNA ஒரு பலமிக்க வன்தட்டா?

6 Sep , 2016   தாரிக் அஸீஸ்   Video

உங்கள் DNA ஆனது, உன்னதமான ஒரு Hard drive ஆக தொழிற்படக்கூடிய சாத்தியங்கள் கொண்டது. அது எப்படிச் சாத்தியம் என்பதை இந்தக் காணொளி விளக்குகிறது.  [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளிகள் பற்றிய தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிய புதுநுட்பத்தின் YouTube channelஐ subscribe செய்யுங்கள். இணைப்பு: http://bit.ly/puthunutpam

பகிர்தல் பலன் தரும்Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone


பிரதி செவ்வாய் தோறும் நுட்பம் மடல் வெளியாகிறது.

நாம் உங்களுக்கு எந்த எரிதமும் அனுப்பமாட்டோம். உறுதியாக.