அண்டம்

பால்வீதியை படமெடுக்கத்தான் முடியுமா?

“அயம் விலக்கு” தொடரின் முதல்பாகம் — பால்வீதியை படமெடுக்கத்தான் முடியுமா?

மேலும் அறிய...

அண்டம்

வானத்தின் “நீலம்” காணும் கருவி

blue-sky

18 ஆம் நூற்றாண்டிலே வானத்தின் நீல நிறத்தின் அளவினை அறிந்து கொள்ளப்பயன்படுத்தப்பட்ட கருவியே இது. இந்தச் சாதனம் சயனோமீட்டர் (Cyanometer) என வழங்கப்படுகிறது.

மேலும் அறிய...

அண்டம்

சூரியனின் சக்தி

சூரியனின் சக்தி பற்றிய அறிந்ததும் அறியாததுமான விடயங்களைச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.