சூழல்

உலகில் மெல்ல இயங்கும் விடயங்கள்

உலகில் மெதுவாக இயங்கும் விடயங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். [புதுநுட்பத்தின் புதிய காணொளி]

மேலும் அறிய...

சூழல்

நிழலா அல்லது நிஜமா?

1381707_604485699612762_339929664_n

புவியின் மேற்புறமாக நின்று பாலைவனத்தின் வனப்பை நிழற்படமாக்கிக் கொண்ட நிலையில், தோன்றிய காட்சியையே இந்தப் படத்தில் காண்கிறீர்கள்.

மேலும் அறிய...

சூழல்

நேர்கோடுதான் இது!

1381837_604487919612540_1948775382_n

இந்த புவி வரைபடத்தில் காணப்படுகின்ற சிவப்பு நிறக்கோடு வளைந்து செல்கின்றது என நீங்கள் சொன்னால் அது பிழை.

மேலும் அறிய...

சூழல்

கடலுக்கடியில் கலை

1377286_655788444482487_930806489_n

ஜப்பானின் தெற்குப்பகுதியில் அமைந்த கடலின் உள்ளான தரையில் 1995 ஆம் ஆண்டு ஒரு வித்தியாசமான நீரடிக் கோலம் ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டது.

மேலும் அறிய...

சூழல்

மரங்களை வளர்ப்போம்

மரங்கள் தான் எல்லாமே, இந்த மரங்கள் எம் வாழ்வில் தொடர்ச்சியான உணர்ச்சிகளுக்கு காரணமாகிறது என்பதை இந்தக் காணொளி சொல்லித்தரும் என நம்புகிறேன்.

மேலும் அறிய...

சூழல்

மரத்தின் வளர்ச்சி

மரத்தின் வளர்ச்சி பற்றிய அறிந்ததும் அறியாததுமான விடயங்களைச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...

சூழல்

கண்டங்கள்

கண்டங்கள் பற்றிய அறிந்ததும் அறியாததுமான விடயங்களைச் சொல்லும் காணொளி.

மேலும் அறிய...


நுட்பம் மடலை உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெறலாம்

பிரதி செய்வாய் தோறும், அறிவியல், நுட்பம் என அனைத்தும் பற்றிய அழகிய மடலொன்றை நீங்கள் பெறலாம். முற்றிலும் இலவசமாக, உங்கள் மின்னஞ்சலில்.