எம்மைப் பற்றி

புதுநுட்பம் என்பது பரந்துபட்ட உலகம், அண்டம் அதனோடிணைந்த அறிவியல், ஆச்சரியங்கள், அனுபவங்கள், புதுமைகள் எனக் காணப்படுபவற்றை ஆராய்ந்து, அதன் புரிதலை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் தருகின்ற புதுமையான முயற்சி ஆகும்.

அறிவியலின் அத்தனை பகுதிகளுக்குள்ளும் நாளாந்த வாழ்வின் விடயங்கள் பொதிந்திருக்கின்றன. புதுநுட்பம் அத்தனை விடயங்கள் தொடர்பிலும், தனது அதீத ஆர்வத்தின் பலனாய் ஆய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கலை, வரலாறு, புதுமை, வாழ்க்கை என அறிவியல் தொடாத எல்லைகளே இல்லை எனலாம். நுட்பத்தின் தொடக்கமும், அறிவியலின் ஆதாரத்தின் மிச்சந்தான்.

நாளாந்தம், அறிவியலும் அதனோடிணைந்த விடயங்கள் பற்றிய தெளிவைப் பெற்றுக் கொள்தல், அத்தியாவசியமான விடயமாக மாறியிருக்கிறது. தகவல்கள் செறிந்து கிடக்கின்ற உலகில் அவற்றை வடிகட்டி, ஆய்ந்து தெளிந்து கொண்டு, அவற்றின் உண்மை நிலைகளை அறிதல் என்பது கடினமான காரியமாக மாற்றப்பட்டுமுள்ளது. ஆனால், புதுநுட்பம் அந்த நிலையில், உங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும். அனைத்தையும் இலகுவில் புரிந்து கொள்வதில் உங்களுக்கு புதுநுட்ம் நல்ல நண்பனாய் இருக்கும்.

நாம் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் யாவும், காலங்கடந்திருக்க வேண்டுமென்பதில் குறியாய் இருக்கிறோம். காலங்கடந்திருத்தலை நீங்கள் மாற்றமடையாத விடயங்கள் என விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது.

புதுநுட்பத்தின், அறிவியல் தொடர்பான விடயங்களை பல நிலைகளிலூடாகப் புரிதலுக்குள்ளாக்கும் விடயங்களை கட்டுரைகளாகவும் காணொளிகள் வாயிலாகவும் வழங்கி வருகின்றோம்.

புதுநுட்பத்தில் நீங்கள் காண விரும்பும் விடயங்களையும், அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விடயங்களையும் சொல்லியனுப்புங்கள். கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்வோம். தேடல் என்பது யாவருக்குமிருக்க வேண்டிய கட்டாயமான பண்பு என்பதில் எமக்கு மிகத்தெளிவு உள்ளது.

நன்றிகள் பல.

தாரிக் அஸீஸ்
பிரதம ஆசிரியர் – புதுநுட்பம்
நிறம் என்ற வலைப்பதிவின் மூலம் உதய தாரகை என அறியப்பட்டவர். அவரின் இணையத்தளமும் Niram.org ஆகும். Twitter இல் இவரை பின்தொடரலாம். @enathu  | Google+: Tharique Azeez

All posts at PuthuNutpam.com are written by Tharique Azeez

பகிர்தல் பலன் தரும்Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone